Zuza Krajewska kocha chłopaków z ANTIFY

The Kids - "Do you love the nazis?"
http://www.youtube.com/watch?v=R_KIZfoU82M

No comments:

Post a Comment