Szybka wyprawa do Opavy. Biurokracja smierdzi!/
Fast trip to Opava. Bureaucracy sucks!

No comments:

Post a Comment