Sara przyjechala z Nowego Jorku, teraz mieszka obok mnie na Mariensztacie/Sara came from NYC, and now she lives near by me on Mariensztat

No comments:

Post a Comment